Quy định đăng bài :

  • Liên hệ quản trị để được hướng dẫn

Quy định báo cáo kiểm hàng :

  • Nội dung báo cáo về chất lượng dịch vụ của hàng trong phần Bình Luận phải kèm hình chứng minh (tin nhắn set kèo,chìa khóa hoặc hình cửa có số phòng, hình chụp hàng che mặt hoặc không thấy mặt).
  • Mod sẽ kiểm tra nội dung báo cáo nếu hợp lệ sẽ cho lên báo cáo dưới bài của hàng.

Hướng dẫn đưa hình vào báo cáo :